STYRELSEREKRYTERING

Rekryteringar av styrelseordförande och styrelseledamöter för viktiga roller ingår i våra uppdrag med styrelserekryteringar.

Styrelserekrytering 

Vi utför styrelserekrytering av ledamöter med breda erfarenheter och stora nätverk, i syfte att komplettera den verkställande ledningen.

Fokus

Ett fokus på att skapa större aktieägarvärde har ökat inflytandet i företagen för ägarna samt skärpt kraven på styrelsens integritet och kompetens.

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen, daterad 1999-01-01, ger också en tydligare rollfördelning mellan styrelse och företagsledning.

Ansvar

Ansvaret för styrelsens ledamöter har ökat, speciellt för dess ordförande. Styrelsens sammansättning, kompetens samt sammansättning med rätt balans mellan kvinnor och män är viktig för organisationens framgång och bör därför ges högsta prioritet.

Krav

Stora krav på en styrelseledamot är; relevant kompetens, personlig integritet och möjlighet att avsätta erforderlig tid.

Branscher

Vårt rekryteringarbete innebär att vi arbetar med rekrytering av personer inom ett flertal branschområden. Det innebär ofta en stor fördel och dessutom även en optimal lösning i en aktuell rekrytering, att anställa en kandidat med breda erfarenheter och intressant bakgrund från andra och kompletterande branscher.

Bedömning

Vi är övertygade om att det är av största vikt att vara ytterst noggrann vid bedömningarna av kandidaterna, oavsett om både vår uppdragsgivare och vi själva har god kännedom om de aktuella personerna sedan tidigare.

Erfarenhet

Om du har dokumenterade erfarenheter av kvalificerat styrelsearbete och vill utöka och komplettera ditt arbete inom detta område, så kontakta oss. Välkommen till Axadana.

 

 

Skicka ditt CV till info@axadana.com

 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.