TEKNIKREKRYTERING

Teknikrekrytering för teknikföretagen

Det är brist på kompetenta ingenjörer och tekniker i många teknikinriktade företag, både i Sverige samt utomlands. Det skapar problem i många nya  och spännande projekt. Även dessa kategorier av medarbetare är svåra att rekrytera via webbannonser eller platsannonser i tidningar. Eftersom de har så stor betydelse, både för tillväxten och överlevnadsmöjligheterna för teknikföretagen, så är rätt framtida fokusering och rekrytering inom dessa yrkesområden viktig för våra teknikinriktade företag. 


Axadana inser vikten och betydelsen av rätt ingenjörer och tekniker för teknikföretagen och använder därför i vår teknikrekrytering i regel Headhunting, dvs Executive Search, för att både nå och attrahera de bästa och mest kompetenta ingenjörerna och teknikerna inom sina olika respektive fackområden till våra uppdragsgivare. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.