REKRYTERINGSKONSULTER

Krav på rekryteringskonsulter

Bland de många krav som skall kunna ställas på marknadens många olika rekryteringskonsulter är bland annat att konsulterna bör ha egna lednings- och chefserfarenheter via ledningsgrupper i Sverige och utlandet samt branschvana. Det innebär en betydligt säkrare rekrytering att anlita rekryteringskonsulter med dessa erfarenheter, än att anlita rekryteringskonsulter som tidigare inte själva haft flera chefsbefattningar med personalansvar och allt vad detta innebär med extra erfarenheter. Axadana är ett rekryteringsföretag med egna erfarenheter inom personal och ledarskap. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.