REKRYTERING CONTROLLER / CONTROLLERS

Koncerncontrollers samt Controllers inom Business, Financial samt Accounting.

Inom vår specialistrekrytering så rekryterar vi Koncerncontrollers, Controllers, Business Controllers, Financial Controllers och Accounting Controllers som ofta kommer att ingå i ledningsgruppen. Våra rekryteringsuppdrag innebär att våra kandidater skall vara mycket väl insatt i något eller några ledande affärssystem, ERP, exempelvis SAP, Microsoft Axapta, Navision som några få exempel på aktörer i en mycket stor marknad. Det krävs stort engagemang och hög kompetens i rollen som länk mellan ekonomiavdelningen och företagsledningen. 


Våra kandidater gör ekonomiska kort och långsiktiga utredningar och analyser av verksamheten i stora företag samt koncerner men även i kommuner och statliga företag. I sina många olika arbetsuppgifter, så gör bland annat en Controller sammanställningar och analyser samt värdering av all information om ekonomiska delresultat, inklusive förväntad utveckling av resterande årsresultat. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.