REKRYTERING FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN / FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsbranschen / Försäkringar


Axadana rekryterar ledande personal inom försäkringsbranschen. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med ännu fler kompetenta generalister och specialister inom försäkringsbranschen. Du har tidigare erfarenhet från något försäkringsbolag. Din bakgrund är från ledande befattning inom sakförsäkringar, livförsäkringar, pensionslösningar, kapitalförvaltning eller bankverksamhet. Vi vill att du kontaktar oss. Välkommen till Axadana.
  

Skicka ditt CV till info@axadana.com

    

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.