STYRELSEJOBB

Styrelsejobb

Vid all styrelserekrytering så är det viktigt att inse att företaget har en mycket stor resurs i sin styrelse. Det är av största betydelse att de nätverk som de olika styrelseledamöterna kan tas tillvara och även generera nya möjligheter och erfarenheter till företaget. En lyckad styrelserekrytering innebär också att ledamöter med helt olika bakgrund, kompetens och erfarenhet kan fås att effektivt samarbeta i viktiga och utvecklande frågor för företaget. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.