REKRYTERING TEKNIK

Arkitektur / Bygg / Design / Industri / Miljö / Energi / Installationer / El / VVS / Automation

Industrikonsultföretagen

Industrikonsultföretagen genomgick under våren 2005 en kraftig förbättring av resultaten samtidigt som teknikkonsult- och arkitektföretagen har en växande positiv marknad.

Störst tillväxt

Störst tillväxt av uppdragsvolymen visar massa/pappers-, fordons- och energikraftområdet. Arkitekt- och teknikkonsultföretagens positiva utveckling beror främst på uppdragen inom bostads- och infrastrukturområdet.

Marknaden

Marknaden för teknikkonsulttjänster är extremt konjunkturberoende. Vi har under flera decennier kunnat följa de stora förändringar som branschen upplevt.

Nu

För närvarande är marknadsläget som tidigare nämnts relativt gynnsamt för flertalet av företagen.

Ingenjörer med erfarenhet

Har du stora erfarenheter som arkitekt alternativt ledande befattningshavare, ingenjör, konstruktör, uppdragsledare, projektledare, kontrollant eller besiktningsförrättare inom akustik, bygg, design, el, automation, energi, VVS, brand, miljö, mekanik, mekatronik, produktionsutveckling, produktutveckling, Project Management, infrastruktur eller riskanalys och intresserad av nya utmaningar? Då är du mycket välkommen att kontakta oss. Välkommen till Axadana.

Skicka ditt CV till info@axadana.com

 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.