HR

HR-specialisten som företagsförbättrare

HR är ett område där det krävs starka krafter redan nu, för att klara företagens framtidsplaner. I dagens konkurrens krävs det mycket av företagen och deras samarbetspartners inom rekrytering, för att kunna attrahera de rätta kandidaterna och genomföra lyckade rekryteringar av nyckelpersoner till organisationen. Andra mycket viktiga uppgifter, där HR givetvis också är drivande, är företagens förmåga att kunna bibehålla de medarbetere som anställts. 


Att skapa lärande organisationer och förbättrad ledarskapsutveckling och hantera den åldrande arbetskraften inklusive mångfaldsfrågorna är också mycket viktiga arbetsuppgifter för en effektiv och drivande HR-avdelning. Om ni ej har någon egen HR-avdelning så kan vi arbeta med resursförstärkning inom detta område. Kontakta oss gärna för ett inledande möte. 

Personalchefer som kontakt 

Vi har ofta kontakt med personalchefer och uppskattar även personalchefen som vår kontaktperson inom rekrytering. Vi är ofta personalchefens diskussionspartner, när det gäller kvalificerad rekrytering. Om du är personalchef, så kontakta oss gärna för en första diskussion angående era kommande rekryteringsbehov. Vi ser fram emot ett första kommande möte med dig. Välkommen till Axadana.

Rekrytering av personalchef 

Axadana rekryterar även personalchefer. Våra kandidater har i regel ett aktivt helhetsperspektiv på HR och vill vidarutveckla detta. De har ett både operativt och strategiskt ansvar för företagens och organisationernas kompletta personalpolitik, inklusive personalansvar för de personaladministrativa funktionerna och avdelningarna. Vi har också värdesatt deras eget engagemang, som skapat förtroendefulla relationer mellan deras medarbetare och företagsledning. Många har omfattande erfarenhet av internationell verksamhet och är i regel därför även flerspråkiga. Axadana vet vem som är bland marknadens mest kompetenta personalchefer. Vi har erfarenheter och kännedom inom många olika branscher och företag. Axadana är ert val vid rekrytering av er nästa personalchef. Välkommen till Axadana.   

Axadana Executive Search 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.