REKRYTERING RETAIL / HANDEL

Konsumentvaror / Sällanköpsvaror / Dagligvaror / Detaljhandel / Köpcentrum / Cityhandel

Detaljhandeln

Detaljhandeln är till en mycket stor del köpcentrumhandel. I Sverige finns 320 köpcentrum med en uthyrningsbar yta på mer än 3000 kvm/centra.

Köpcentum

Tillsammans omsätter dessa olika köpcentrum ca 125 miljarder SEK inkl moms. De står även för över 30% av all detaljhandelsförsäljning.

Fackhandel

För fackhandeln är siffran ännu högre, ca 50% av all försäljning av husgeråd, hushållsapparater, sportartiklar, kläder, skor, TV-apparater och andra sällanköpsvaror sker idag via köpcentrum.

Dagligvaruhandeln

För dagligvaruhandeln svarar köpcentrum för ca 25% av all försäljning. Konkurrensen mellan olika köpcentrum och cityhandel ökar samtidigt som prispressen innebär minskad vinstmarginal.

Centralstyrning

Därför ökar centralstyrningen samt satsningarna på kostnadseffektivitet och högre lönsamhet. Sedan år 2000 har omsättningstillväxten varit 23% för köpcentrum samtidigt som detaljhandeln i övrigt ökat med 14%.

Internationalisering

Detaljhandelsbranschen är just nu även inne i en intensiv internationaliserings- och omstruktureringsfas.

Konkurrensen

Konkurrensen om de allra bästa ledarna är därför intensiv och mycket viktig för företagen i branschen.

Rekrytering

Beträffande rekryteringar inom detaljhandel / konsumentvaror så arbetar vi inom:

Rekrytering - Middle Management

Middle Management omfattar butikschefer, varuhuschefer, regionchefer och distriktschefer m fl.

Rekrytering - High Management

High Management omfattar vd, marknadschefer, försäljningschefer, inköpschefer och produktchefer med flera.

Du

Är du är en erfaren och dokumenterad stark ledare inom branschen och dessutom intresserad av nya utmaningar? Då är vi intresserade av att du kontaktar oss. Välkommen till Axadana.

Skicka ditt CV till info@axadana.com

 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.