MANAGEMENT 

Rekrytering inom Management

Vi arbetar både med rekrytering för rätt Management inom företagen samt rekrytering av Managementkonsulter. När det gäller Management inom företagen så handlar det om befattningar såsom koncernchefer, vd, controllers, ekonomichefer, försäljningschefer samt specialister med mer unik kompetens. Vid rekrytering av managementkonsulter ser vi på kompetensen att kunna identifiera och undersöka möjligheter och problem samt förmågan att kunna rekommendara lämpliga åtgärder respektive hjälp vid genomförandet av rekommendationerna. Våra rekryteringar innefattar även managementkonsulter inom organisationsutveckling, strategiutveckling, affärsutveckling och ekonomistyrning. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.