HEADHUNTING

Headhunting är en specifik metod samt en systematisk process för att finna den mest lämpade med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete   

Headhunting

Headhunting är en specifik metod samt en systematisk process för att finna den mest lämpade med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete vid bland annat chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering.   

Rekrytering via Headhunting kräver en god kunskap om strukturen i näringslivet. Vi har denna kunskap och den förnyas och växer för varje dag. Det krävs en noggrann analys för för att ge svar om var sökning ska ske samt hur bedömning bör utföras. Vi gör kvalificerade personbedömningar och noggranna kontroller i samtliga uppdrag. Vi vet var de mest kompetenta personerna finns och vilken kompetens som utvecklas i olika branscher och organisationer. Därför har vi stort fokus på en effektiv informationshantering.

De mest eftertraktade personerna och intressantaste kandidatämnena finns kanske endast på ett fåtal företag eller i ett begränsat antal som kan vara svåra att lokalisera. De återfinns i regel i olika positioner med stimulerande arbetsuppgifter och svarar oftast ej på platsannonser och återfinns i regel ej heller på de stora rekryteringsajterna på Internet. De måste känna en stimulans och utmaning för att börja hos en ny arbetsgivare. Vi kartlägger systematiskt var relevanta kandidater arbetar idag samt deras intresse för vidare karriärutveckling.

Rekrytering via Headhunting är oftast den enda och bästa möjligheten att nå kandidater i dessa kategorier. Att arbeta med headhunting kräver mångårig vana av egna ledande funktioner inom företag och organisationer. Vi har även till vår hjälp bland annat ett omfattande kontaktnätverk samt en stor chefsbank.Headhunting är effektivt även vid rekrytering på mellannivåer.

Konkurrensen om kvalificerade medarbetare på alla nivår i arbetsmarknaden är mycket stor. Därför krävs mer professionella och effektivare rekryteringsprocesser. Allt fler företag väljer därför numera att använda en professionell rekryteringspartner som är expert på headhunting.

Framgångsrik Headhunting förutsätter ett mycket väl utvecklat kontaktnätverk och en metodik som möjliggör en handplockning av högt kvalificerade personer som regel i kraft av sin framgång mycket sällan aktivt söker ny anställning och nås därför bäst via direktkontakter. Fördelarna med att vi utför rekryteringsprocessen, är att vi gör en professionell rekrytering, som medför ett kort anställningsförfarande. Både de ekonomiska och tidsmässiga omkostnaderna reduceras väsentligt i förhållande till att uppdragsgivaren själv utfört rekryteringen. Vi arbetar målinriktat och säkrar att processen fortlöper kontinuerligt. Kontakta oss gärna om ni vill ha ytterligare information om rekrytering via Headhunting. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.