REKRYTERING INDUSTRI

Bygg- och anläggningsrelaterat / Industriella konglomerat / Fordon / Maskiner

Högkonjunktur

Svensk och västerländsk industri upplever just nu till stora delar en relativt omfattande högkonjunktur.

Konkurrens

Den internationella konkurrensen med låga arbetslöner främst i Kina och övriga länder i Asien har även medfört att att många svenska företag numera bedriver produktion i Asien.

Ökad press

För de företag som även fortsättningsvis bedriver huvudproduktion i Sverige, så innebär den pressade internationella konkurrensen bland annat, ett stort ökat tryck på de ledande befattningshavarna.

Befattningar

Koncernchef, vd, vvd, fabrikschef, personalchef, produktchef, inköpschef, underhållschef, teknisk chef, elchef, driftchef, logistikchef, marknadschef och försäljningschef är några av de befattningar där vi bedriver aktiv search dvs headhunting.

Industrierfarenhet

Om du är intresserad av nya utmaningar och har omfattande och väl dokumenterade industrierfarenheter, så är vi intresserade av att du kontaktar oss. Välkommen till Axadana.

Skicka ditt CV till info@axadana.com

 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.