REKRYTERING ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

Rekrytering inom mark- och anläggningsbranschen

Axadana är ett rekryteringsföretag som arbetar med specialistrekrytering av kompetenta medarbetare för hela mark- och anläggningsbranschen. Mark- och anläggningsbranschen innefattar bland annat Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, kommuner, hamnanläggningar, entreprenadföretag, husbyggnationsföretag, småhusföretag, industriföretag, elverk, energiverk samt datakommunikations- och nätoperatörer. Vi arbetar med rekryteringar inom många kvalificerade befattningsområden inom hela den omfattande mark- och anläggningsbranschen. Kompetenta medarbetare inom det kart- mätningstekniska området som även kan geografisk informationsteknik behövs för det nya stora behovet vid nya och kompletterande vägbyggen, järnvägsetableringar, gruvetableringar och för hela den övriga bygg- och anläggningsbranschen inom både privat och offentlig sektor. Kontakta oss gärna för att få veta vad vi kan göra inom rekrytering, som er rekryteringskonsult inom anläggningsbranschen. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.