REKRYTERING AUTOMATION / AUTOMATIONSJOBB

Automation 

Axadana rekryterar ledande personal inom automation och automationsbranschen. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med ännu fler kompetenta generalister och specialister inom automationsbranschen med kompetens av bland annat PLC-programmering. Har du en ledande befattning i Sverige eller internationellt inom automationsbranschen, så vill vi att du kontaktar oss. Vi är även intresserade av att få kontakt med ännu fler personer som är intresserade av CoDeSys och vill vidarutveckla sig inom detta område. Välkommen till Axadana.
 

Skicka ditt CV till info@axadana.com

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.