AXADANA EXECUTIVE SEARCH

Axadana är ett svenskt oberoende rekryteringsföretag. Ett av Sveriges främsta företag inom Headhunting.  


Vårt arbetsområde är rekrytering/Headhunting. Vi arbetar främst med chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Våra rekryteringar omfattar främst styrelseledamöter, företagsledningar, funktionschefer samt specialister inom många olika branscher och områden.


Egna erfarenheter av ledarskapets villkor och krav från olika befattningar på ledningsnivåer i Sverige och i utlandet inom näringslivet i olika branscher och nätverk, bidrar starkt till att ni får en mycket effektiv rekryteringsprocess med Axadana Executive Search. 


Lokalt ägande innebär att vi är helt självstyrande och neutrala aktörer. Axadana Executive Search kan därför alltid utveckla och anpassa våra metoder helt efter kraven från våra kunder och deras olika aktuella situationer. Axadana är kvalitets- och relationsorienterat, aldrig volymdrivet.


Uppdragsgivarna till Axadana Executive Search är framgångsrika och marknadsledande företag, från snabbväxande gasellföretag, mindre och mellanstora lokala företag, till större internationella och multinationella företag. Våra kunder har visat oss stort förtroende via återkommande uppdrag, där vårt mål är att på ett väsentligt sätt bidra till deras framgångar.


Vi tillämpar fast pris för våra uppdragsgivare. Inga uppstartavgifter, mellanavgifter eller löpande kostnader. Vi kräver inte ensamrätt i uppdragen. Ni kan avbryta rekryteringsprocessen eller ändra förutsättningarna helt utan kostnader. Fakturering sker endast vid genomförd anställning. No Cure - No Pay. Kontakt för offert: axadana@live.se


Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting. 


Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher för våra olika affärsområden i hela Skandinavien samt delar av Europa och Asien. Välkommen till Axadana.


Integritetspolicy för Axadanas kandidater 2018-05-25.

 

GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Allmänna dataskyddsförordningen från EU; GDPR, General Data Protection Regulation.

 

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Axadana, organisationsnummer; 969684-1833, samlar in och använder samt lagrar dina personuppgifter och dokument när du gör en spontanansökan eller är aktuell för en specifik tjänst. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med nedan.

 

Personuppgiftsansvarig

Axadana är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dataskyddsombud är Ronny Persson, rp@axadana.com, 0705-59 66 88.

 

Personuppgifter

Vi samlar in och lagrar den information som vi från dig, när du anmäler dig som kandidat, såsom personnummer, telefonnummer, e-postadress samt övriga uppgifter du lämnar till oss. Vi avråder från att lämna känsliga personuppgifter eller annat som saknar relevans för rekryteringen. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du kan även när som helst ändra dina uppgifter.

 

Användning

Vi använder dina personuppgifter för att ha möjlighet att utvärdera dig som kandidat för en aktuell eller kommande tjänst hos någon av våra uppdragsgivare, alternativt även för interimsuppdrag. Axadana kan också komma att dela dina personuppgifter i samband med en ansökan för en tjänst hos någon av våra uppdragsgivare. 

 

Skydd

Vi skyddar dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att personuppgifterna ej kan manipuleras, förstöras, förloras eller att obehöriga kan få tillgång till dem.

 

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få information om vad som finns lagrade hos oss. Detta gäller även anledningen med behandlingen av personuppgifterna samt vilka uppdragsgivare som skall få tillgång till personuppgifterna.  

 

Referenspersoner

Om du har lämnat uppgifter om referenspersoner, så är du skyldig att informera dem om att de kan komma att kontaktas av oss eller någon av våra uppdragsgivare som kan vara aktuell för dig.

 

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas under 36 månader från det du skickat in dem till oss. De personuppgifter som vi måste spara för att uppfylla bokföringslagen sparas under den tid som skyldigheten föreligger.

 

Ändringar

Axadana förbehåller sig rätten att ändra vår integritetspolicy från tid till annan. Senast datumändring återfinns ovan. Om vi gör en ändring som påverkar hanteringen av personuppgifter så kommer du efter det att revideringen utförts att få en förfrågan om att godkänna den nya integritetspolicyn. Förfrågan skickas till den e-postadress som du har lämnat till oss.