REKRYTERING HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN / HÄLSOVÅRD

Hälsovårdsbranschen / Hälsovård 

Axadana rekryterar ledande personal inom hälsovård och hälsovårdsbranschen. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med ännu fler kompetenta generalister och specialister inom hälsovårdsbranschen. Har du en ledande befattning i Sverige eller internationellt inom hälsovårdsbranschen, så vill vi att du kontaktar oss. Välkommen till Axadana.
 

Skicka ditt CV till info@axadana.com

    

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, och mellanstora företag samt organisationer och stora internationella koncerner inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.