VERKSAMHETSANALYS - CREDOGRAF

 

Beskrivning av Credograf som metod för verksamhetsanalys       

Alla förändringar i ett företag handlar i slutändan om affärsnytta. Det kan handla om att få personalen att jobba på ett smartare sätt, för att spara tid och kostnader. Det kan handla om att hitta nya marknader eller att ta nya grepp på befintliga marknader osv. 

Kort om Credograf som metod

Credograf är en strukturerad metod för företagsanalys. Utgångspunkten är ett avancerat dataprogram som används för intervjuer och team-möten. Intervjun tar fasta på de arbetsuppgifter enskilda och arbetsgrupper har och vilka arbetsuppgifter man kan tänka sig i framtiden. Arbetssituationen ses som öppen för att fyllas med innehåll och inte som på förhand given enligt någon fix mall eller ram. Det är individen som aktivt formar sin framtid.   

Mätning eller reflektion som förändringsmetod

Företagen behöver inte mer mätning. Credograf är inte en mätmetod. Det är en processmetod. Det är själva processen att åstadkomma förändringar som är det centrala i utvecklingsarbetet. De förändringar man vill åstadkomma utgår inte från att mäta hur mycket eller lite man kan, snarare handlar det om att hitta bästa möjliga matchning mellan individ och arbete.   

Det strategiska uppföljningsarbetet

När var och en genomgått den första analysfasen, fått en personlig profil och en personlig återkoppling, startar arbetet med att bygga det pussel som är nödvändigt för att kunna förverkliga verksamhetens kort- och långsiktiga planer.    

Mål och visioner

Det handlar då om mål, visioner och strategier för framtiden. Kan vi inte lösa problemen inom företaget, dvs om den efterfrågade kompetensen inte finns, behöver vi kanske förstärka med viss typ av utbildning eller rekrytering? Det kan också vara så att vi under analysen finner att vissa kompetenser är viktiga för alla, men att bara någon eller några har den kompetensen. Hur skapar vi då på bästa sätt förutsättningar för att andra får lära sig det här? Förändringar på individnivå påverkar organisationen och kulturen. Ibland hänger inte de här sakerna ihop. Företaget tycker kanske att en sak är viktig medan den enskilde medarbetaren tycker andra saker är viktiga och bra. Att ta fram och jämföra de här delarna är centralt i samband med återkopplingen i grupp. Kommer min kompetens till sin rätt inom ramen för kulturen? Om inte, ska jag söka mig vidare till något annat? Eller är jag villig att acceptera att göra förändringar i mitt förhållnings- och mitt arbetssätt i syfte att möta förändringar på kulturell nivå? 

Verksamhetsanalys - Referenser

Bland våra uppdragsgivare för verksamhetsanalyser via Credograf, finns exempelvis Gambro, Telia, Flextronics, Carlsberg Danmark men givetvis även också många mindre företag och organisationer.   
         
Credograf är ett inregistrerat varumärke och skyddad enligt Lagen om Upphovsrätt. Credo i Credogaf är latin och betyder; jag tror. Graf i Credograf är grekiska och betyder; beskrivning.

 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.