REKRYTERING GÖTEBORG

Göteborg

 

Chefsrekrytering Göteborg

Axadana utför all rekrytering såsom chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering främst med Headhunting och alltid med fasta arvoden. Vi har ett mycket stort och upparbetat nätverk inom näringslivet, samt egna erfarenheter som chefer och ledare inom olika företag och organisationer, givetvis med egen medverkan i företagens ledningsgrupper. 


Axadana är ett rekryteringsföretag som består av rekryteringskonsulter, med ett mycket stort intresse av utvecklingsmöjligheterna och tillväxtmöjligheterna för både våra uppdragsgivares organisationer och medarbetare. Vi arbetar till en mycket stor del med fokus just på chefsrekrytering. 


En bra genomförd chefsrekrytering medverkar till en högre produktivitet via lägre sjukfrånvaro, ökade personliga initiativ och utvecklingsmöjligheter samt givetvis en ökad arbetsglädje och arbetsmoral. En framgångsrik chefsrekrytering medverkar till alla dessa positiva effekter inklusive nya utvecklingsmöjligheter samt bättre och positivare förändringsbenägenhet i organisationen.       

Executive Search/Headhunting Göteborg

Executive Search är bäst metodik för rekrytering inom chefsrekrytering och specialistrekrytering. Det innebär headhunting av kandidater med rätt personlig profil i kombination med specifika kompetensområden för verksamhetens behov. Denna metodik är normalt den klart bäst lämpade metoden när hastighet, integritet och kvalitet är en förutsättning för att lösa rekryteringen av medarbetare i företagsledningar eller i olika specialistroller. Executive Search är även en mycket grundlig analys av den profil och kompetensområde, som den nya ledaren behöver för att tillföra organisationen den rätta dynamiken. 

Headhunters Göteborg

När vi arbetar som Headhunters i specifika uppdrag inom rekrytering, så innebär det samtidigt att våra kandidater är motiverade och känner att rekryteringsprocessen är seriös och meningsfull samt även mycket givande för deras egen del. Oavsett om det gäller chefsrekrytering, specialistrekrytering eller styrelserekrytering, så är givetvis alltid våra kandidaters integritet skyddade och lämnas aldrig ut utan kandidaternas egna medgivanden.      

Headhunting Göteborg

Headhunting är en specifik metod samt en systematisk process för att finna den mest lämpade med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete vid bland annat chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering.   

Rekrytering via Headhunting kräver en god kunskap om strukturen i näringslivet. Vi har denna kunskap och den förnyas och växer för varje dag. Det krävs en noggrann analys för för att ge svar om var sökning ska ske samt hur bedömning bör utföras. Vi gör kvalificerade personbedömningar och noggranna kontroller i samtliga uppdrag. Vi vet var de mest kompetenta personerna finns och vilken kompetens som utvecklas i olika branscher och organisationer. Därför har vi stort fokus på en effektiv informationshantering.

De mest eftertraktade personerna och intressantaste kandidatämnena finns kanske endast på ett fåtal företag eller i ett begränsat antal som kan vara svåra att lokalisera. De återfinns i regel i olika positioner med stimulerande arbetsuppgifter och svarar oftast ej på platsannonser och återfinns i regel ej heller på de stora rekryteringsajterna på Internet. De måste känna en stimulans och utmaning för att börja hos en ny arbetsgivare. Vi kartlägger systematiskt var relevanta kandidater arbetar idag samt deras intresse för vidare karriärutveckling.

Rekrytering via Headhunting är oftast den enda och bästa möjligheten att nå kandidater i dessa kategorier. Att arbeta med headhunting kräver mångårig vana av egna ledande funktioner inom företag och organisationer. Vi har även till vår hjälp bland annat ett omfattande kontaktnätverk samt en stor chefsbank.Headhunting är effektivt även vid rekrytering på mellannivåer.

Konkurrensen om kvalificerade medarbetare på alla nivår i arbetsmarknaden är mycket stor. Därför krävs mer professionella och effektivare rekryteringsprocesser. Allt fler företag väljer därför numera att använda en professionell rekryteringspartner som är expert på headhunting.

Framgångsrik Headhunting förutsätter ett mycket väl utvecklat kontaktnätverk och en metodik som möjliggör en handplockning av högt kvalificerade personer som regel i kraft av sin framgång mycket sällan aktivt söker ny anställning och nås därför bäst via direktkontakter. Fördelarna med att vi utför rekryteringsprocessen, är att vi gör en professionell rekrytering, som medför ett kort anställningsförfarande. Både de ekonomiska och tidsmässiga omkostnaderna reduceras väsentligt i förhållande till att uppdragsgivaren själv utfört rekryteringen. Vi arbetar målinriktat och säkrar att processen fortlöper kontinuerligt. Kontakta oss gärna om ni vill ha ytterligare information om rekrytering via Headhunting.

 

Specialistrekrytering Göteborg

Specialister är en viktig kategori medarbetare. De har den kompetens som behövs, både för att företagen skall kunna överleva samt för att skapa  viktig tillväxt. Det är dock ofta brist på specialister i många företag. Även efter en eller flera platsannonser i tidningar och webbannonser. Axadana kan betydelsen av viktiga specialister för näringsliv och organisationer och utför därför i regel specialistrekrytering via Headhunting, dvs Executive Search, för att nå de bästa och effektivaste resultaten för våra uppdragsgivare. Välkommen till Axadana.

Styrelserekrytering Göteborg

Rekrytering av styrelseordförande och styrelseledamöter för viktiga roller ingår i våra uppdrag med styrelserekryteringar. Vi utför styrelserekrytering av ledamöter med breda erfarenheter och stora nätverk, i syfte att komplettera den verkställande ledningen. Ett fokus på att skapa större aktieägarvärde har ökat inflytandet i företagen för ägarna samt skärpt kraven på styrelsens integritet och kompetens. Ansvaret för styrelsens ledamöter har ökat, speciellt för dess ordförande. 


Styrelsens sammansättning, kompetens samt sammansättning med rätt balans mellan kvinnor och män är viktig för organisationens framgång och bör därför ges högsta prioritet. Stora krav på en styrelseledamot är; relevant kompetens, personlig integritet och möjlighet att avsätta erforderlig tid. Vårt rekryteringarbete innebär att vi arbetar med rekrytering av personer inom ett flertal branschområden. Det innebär ofta en stor fördel och dessutom även en optimal lösning i en aktuell rekrytering, att anställa en kandidat med breda erfarenheter och intressant bakgrund från andra och kompletterande branscher. Vi är övertygade om att det är av största vikt att vara ytterst noggrann vid bedömningarna av kandidaterna, oavsett om både vår uppdragsgivare och vi själva har god kännedom om de aktuella personerna sedan tidigare. 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.