SPECIALISTREKRYTERING 

Specialistrekrytering är av största betydelse för tillväxt inom företagen. 

Specialister är en viktig kategori medarbetare. De har den kompetens som behövs, både för att företagen skall kunna överleva samt för att skapa  viktig tillväxt. Det är dock ofta brist på specialister i många företag. Även efter en eller flera platsannonser i tidningar och webbannonser. 


Axadana kan betydelsen av viktiga specialister för näringsliv och organisationer och utför därför i regel specialistrekrytering via Headhunting, dvs Executive Search, för att nå de bästa och effektivaste resultaten för våra uppdragsgivare. Välkommen till Axadana.

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.