BOARD SEARCH

Board Search

Vi utför Board Search dvs styrelserekrytering

Vi utför styrelserekryteringar av ledamöter med breda erfarenheter och stora nätverk, i syfte att komplettera den verkställande ledningen. Vårt rekryteringarbete innebär att vi arbetar med rekrytering av personer inom ett flertal branschområden. Det innebär ofta en stor fördel och dessutom även en optimal lösning i en aktuell rekrytering, att anställa en kandidat med breda erfarenheter och intressant bakgrund från andra och kompletterande branscher. Om du har dokumenterade erfarenheter av kvalificerat styrelsearbete och vill utöka och komplettera ditt arbete inom detta område, så kontakta oss. Välkommen till Axadana.

Skicka ditt CV till info@axadana.com

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.